PULAAR - GANNDAL - GOLLAL

Ndewindoɗee hello men facebook !
Njaajnee lowre ndee nde peƴtitto-ɗon jokkol mayre:
Ndewnoɗee hello men facebook !
Njaajnee lowre ndee nde peƴtitto-ɗon jokkol mayre:
PULAAR - GANNDAL - GOLLAL
Ndewnoɗee hello men facebook !
Njaajnee lowre ndee nde peƴtitto-ɗon jokkol mayre:
Ndewnoɗee hello men facebook !
Ndewindoɗee hello men facebook !
Njaajnee lowre ndee nde peƴtitto-ɗon jokkol mayre:

Binndanɗe cakkitiiɗe

Paandaale men?

Cosɗo lowre ndee oo

 

Doktoor Muhammadu Faalil Sih ko hiisiyanke, ko o jannginoowo-biɗtoowo e hiisiwal e duɗe jaaɓi-haaɗtirde. E sawndo ɗum, omo daranii ñiiɓgol ganndineeje e  ɗemɗe Afriknaaɓe. O winndii defte hiisiwal toowngal e ɗemngal Pulaar. Omo yuɓɓina kadi heblooji hiisiwal faade e jannginooɓe ngaal ɗemngal. Muhammadu Faalil Sih jibinaa ko 1990 to Beelinaaɓe, nder Muritani

Yeewtere Muhammadu Faalil Sih  RFI

Cakkitiiɗe

Janngo men Dow junngo men!

© 2021 Pullo-Gaynaako.com